Menu

Rajewski

Logo gospodarstwa sadowniczego miało oddawać jego organiczny charakter, nawiązywać do tradycji, nie będąc jednocześnie zbyt 'retro'. Mamy nadzieje, że udało nam się te cele osiągnąć.